Slikproblemen en verslikken bij zorgvragers in de V&V/ VGZ

€ 99,00

Datum en tijd volgt

 

Slikproblemen en verslikken bij zorgvragers in de V&V/ VGZ

Verslikken komt vaak voor in de ouderenzorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Volgens het kennisplein gehandicaptenzorg komen slikproblemen vaak voor en heeft circa 59% van de volwassenen te kampen met slikproblemen. In je werk als zorgverlener zul je vaker geconfronteerd worden met slikproblemen en verslikking bij met name ouderen en personen met een verstandelijke beperking. In deze kritische situaties is het belangrijk te observeren wat er aan de hand is, wat zijn de uitlokkende factoren en hoe begeleid en handel je op een professionele manier in deze voor jou en zorgvrager kritieke situatie.

 

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aanbod:

 • Slikproblemen;
 • Observeren bij slikproblemen;
 • Preventie bij slikproblemen;
 • Toepassen signaleringslijst verslikken voor zorgvragers met een beperking en ouderen;
 • Zorgvrager instrueren en begeleiden bij slikproblemen;
 • De autonomie van de zorgvrager met slikproblemen;
 • Voedingsadviezen bij slikproblemen;
 • Hulp bij verslikken in vloeistof;
 • Hulp bij verslikken in vast voedsel;
 • Hulp bij verslikken bij een zorgvrager in rolstoel;
 • Ethische dilemma's bij voedingsadvies.

 

 

Doelstelling

Doel van deze cursus is het vergroten van je competenties ( kennis, vaardigheden en houding) met betrekking tot slikproblemen en verslikking bij ouderen en zorgvragers met een verstandelijke beperking.

 

Leerdoelen

Na deze cursus kun je:

 1. Omschrijven wat er verstaan wordt onder slikproblemen.
 2. De oorzaken van slikproblemen benoemen bij ouderen en zorgvragers met een verstandelijke beperking.
 3. Preventief te werk gaan bij slikproblemen.
 4. Aan de hand van de signaleringslijst verslikken nagaan als er sprake is van verslikken bij de zorgvrager.
 5. De zorgvrager en diens naaste instrueren en begeleiden bij slikproblemen en verslikken.
 6. De zorgvrager en naasten adviseren over voeding bij slikproblemen en verslikken.
 7. Volgens protocol handelen bij verslikken in vloeistof en vast voedsel.
 8. Volgens protocol handelen bij een zorgvrager in een rolstoel die zich verslikt.
 9. Ethische dilemma's bespreekbaar maken in de zorg/ begeleiding bij zorgvragers met slikproblemen.

 

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor zorgondersteuners, helpenden en verzorgenden-ig die werkzaam zijn in de sector zorg voor verstandelijk gehandicapten, V&V en GGZ.

 

Docente

Deze cursus wordt verzorg door Docente Ruth Kensmil.

 

Studiebelasting

Deze cursus bestrijkt 4 uur. Voor deze cursus is voorbereiding van 1 uur vereist door het lezen van handleidingen: verslikken en signaleringsprotocol op www.kennispleingehandicaptensector.nl

 

Toetsing

In deze cursus wordt er geoefend in het skills-lab en aan de hand van casuïstiek.

 

Certificaat

Deelnemers ontvangen het digitale Terborg Zorg certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid.
 • De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat

 

Deze cursus is geaccrediteerd voor 3 punten bij het kwaliteitsregister V&V

 

Inbegrepen bij de training:

 

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmateriaal
 • Digitaal certificaat