Sondevoeding toedienen

€ 79,99

Datum en tijd volgt

 

Sondevoeding toedienen

Sondevoeding toedienen via neus-maagsonde of sonde via de buikwand (PEG) 

Zorgverleners komen in hun werk zorgvragers tegen die problemen ervaren met het eten en drinken of vanwege een aandoening helemaal niet zelfstandig kunnen eten en drinken. De oorzaak van het probleem kan ontstaan zijn vanwege: lichamelijke beperking, een motorische stoornis, anorexia nervosa, niet weten wat te eten en drinken vanwege een ernstige verstandelijke beperking of andere cognitieve beperking. Vaak kun je als zorgverlener de zorgvrager ondersteunen bij de maaltijden doormiddel van hulpmiddelen. Maar soms is eten en drinken via de normale weg niet mogelijk door de mond, keel en slokdarm. De arts zal in deze situatie in overleg met de diëtiste en de zorgvrager, sondevoeding voorschrijven. Sondevoeding (bevat alle voedingstoffen zoals: energie, vet, koolhydraten, vitamines en mineralen) is vloeibare voeding en vocht toegediend via een neus/maagsonde of via en PEG-sonde( percutane endoscopische gastrotomie). De sondevoeding dien jij aan de zorgvrager toe in opdracht van de arts. Bij het toedienen van sondevoeding is het van groot belang dat jij beseft dat het om iemands voeding gaat. Het nuttigen van voeding is voor mensen vaak ook een moment van rust, gezelligheid en ontspanning. Zorgvragers die sondevoeding toegediend krijgen moeten dit missen. Daarom is het belangrijk dat jij als zorgverlener rekening houdt met de psychische belasting voor een zorgvrager die sondevoeding krijgt.  

 

Doelstelling: 

Je bent bekend gemaakt met toedienen van sondevoeding en de toedieningsvormen. Je kunt adequaat handelen bij risicovolle momenten voor, tijdens en na het toedienen van sondevoeding. 

 

Inhoud: 

 1. Anatomie en fysiologie maagdarmstelsel 
 2. Wat is een neus-maagsonde? 
 3. Wat is een PEG-sonde? 
 4. Indicaties voor toedienen sondevoeding 
 5. Wijzen waarop sondevoeding wordt toegediend (handmatig spuit, toedieningssysteem met rollerklem/ sondevoedingspomp) 
 6. Sondevoeding en medicatie 
 7. Aandachtspunten bij toedienen sondevoeding 
 8. Sondevoeding toedienen via Infinity pomp (Nutricia Flowcare) 
 9. Druppelsnelheid instellen 
 10. PH waarde meten 
 11. Het verzorgen van de neus-maagsonde 
 12. Mondverzorging 
 13. Psychische en lichamelijke beperkingen bij cliënten die sondevoeding toegediend krijgen  
 14. Actuele informatie over gebruik van protocollen bij sondevoeding bij kinderen en volwassenen 

 

Algemene leerdoelen 

Na de cursus: 

Heeft de cursist kennis over (CANMEDS, vakinhoudelijk) : 

 • anatomie en fysiologie van het maagdarmstelsel. 
 • Wat een neus-maagsonde is ( ligging en plaatsing).
 • Wat een PEG-sonde is (ligging en plaatsing).
 • Indicaties benoemen voor het plaatsen van een neus-maagsonde en een PEG-sonde.
 • Uitleg geven over de verschillende wijze van toedienen en het waarom daarvan( spuit/ pomp, porties, continu, intermitterend) 
 • Aandachtspunten voor, tijdens en na het toedienen van sondevoeding benoemen en interpreteren.  
 • Volgens protocol sondevoeding toedienen handmatig en de pomp (Infinity) via PEG/ neus-maagsonde.
 • Het instellen van de druppelsnelheid van de sv-pomp.
 • Wat het doel is van het meten van de pH-waarde bij sondevoeding, die pH-waarde kunnen bepalen en interpreteren.
 • Verzorgen van een cliënt met een neus-maagsonde en een PEG-sonde.
 • Toepassen van goede mondzorg bij cliënten die sondevoeding toegediend krijgen.
 • Inspelen op psychische en lichamelijke belemmeringen die een cliënt ervaart bij sondevoeding.
 • Wanneer inschakelen arts, diëtiste of collega (CANMEDS; samenwerken).
 • De juiste procedure van vastleggen en verslaglegging in het ECD. 

 

Afronding: 

Ter afronding van de cursus maken de deelnemers een theorietoets (30 min) en vaardigheidstoets (oefenen met de pomp aansluiten, problemen tijdens de toediening 60 min) 

 

Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in de sector zorg voor verstandelijk gehandicapten en V&V.  Verzorgende-IG, begeleiders gehandicaptenzorg niveau 3/4 

 

Opmerking: voor verzorgende-IG en verpleegkundigen bestaat de mogelijkheid te kiezen voor de cursus neus/maagsonde inbrengen/ verwijderen en sondevoeding toedienen via neusmaagsonde en PEG-sonde. 

 

Cursusduur: 3 uur (theorie en oefenen in Skills lab) 

 

Niveau en gewenste voorkennis 

Fijn als eenieder praktijkvoorbeelden en ervaringen meeneemt.  

Maken free e-learning eten en drinken: https://free-learning.nl/modules/eten-drinken-slikken/start.html (30 minuten) 

 

Docent 
Deze cursus wordt verzorgd door Docent Ruth Kensmil 

 

Studiebelasting  
Deze cursus bestrijkt 3,5 uur en wordt gegeven op locatie 

 

Certificaat 
Deelnemers ontvangen het digitale Terborg Zorg certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden: 

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid 
 • De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.