Stomazorg

€ 139,99

Datum en tijd volgt

 

 

5 accreditatiepunten

Stomazorg

Deze cursus gaat over stomazorg. Een stoma is een kunstmatige opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld.Het krijgen van een stoma is voor de zorgvrager een ingrijpende gebeurtenis, het kost de zorgvrager tijd om aan de stoma te wennen.

Verzorging van een stoma is een moeilijke aangelegenheid, die veel deskundigheid, begeleiding en ondersteuning vereist.In deze cursus wordt er ingegaan op alle facetten van stomazorg, zowel de praktische vaardigheid als de competenties waarover de zorgverlener moet beschikken om de zorgvrager met een stoma te begeleiden.

 

Doelstelling:

Na deze cursus ben je bekendgemaakt  met het verzorgen van verschillende stoma’s en het begeleiden van de zorgvrager met een stoma.Je kunt handelen in geval van complicerende factoren van de stoma.

 

Inhoud:

 1. Wetgeving: Wet BIG, bevoegd, bekwaam, voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen.
 2. Anatomie en fysiologie van het maag-darmkanaal.
 3. Anatomie en fysiologie van het urinewegstelsel.
 4. Indicaties voor het aanleggen van een stoma.
 5. Soorten stoma’s.
 6. Opvangmaterialen; eendelig en tweedelig systeem.
 7. Aanbrengen van een stomamateriaal.
 8. Specifieke aandachtspunten en observaties;handelen in geval van postoperatieve complicerende factoren, handelen in geval van complicerende factoren van de stoma.
 9. Begeleiding van de zorgvrager.

 

Algemene Leerdoelen

Na de cursus:

Kan de cursist uitleg geven over ( CANMEDS, vakinhoudelijk)

 1. Wetgeving: Wet BIG, bevoegd, bekwaam, voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen.
 2. Anatomie en fysiologie, maag-darmstelsel.
 3. Anatomie en fysiologie van het urinewegstelsel.
 4. Wat een stoma is.
 5. Soorten stoma’s; ileo,colo, urostoma
 6. indicaties voor het aanleggen van een stoma.
 7. Opvangmateriaal bij verschillende soorten stoma’s.
 8. Specifieke aandachtspunten bij de verzorging van een stoma (ileo.colo en urostoma).
 9. Het verzorgen van een stoma volgens protocol.
 10. Wanneer de stomaverpleegkundige of arts ingeschakeld wordt.
 11. Op welke wijze je een zorgvrager ondersteunt bij het zelfmanagement.
 12. De specifieke en persoonlijke begeleiding van een zorgvrager met een stoma.
 13. De procedure rond vastlegging en verslaglegging in het ECD ( Samenwerken)

 

Afronding:

Ter afronding van de cursus maken de deelnemers een theorietoets (30 min) en vaardigheidstoets verzorgen stoma ( 60 min)

Doelgroep: Deze cursus is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in de sector zorg voor verstandelijk gehandicapten en V&V.  Verzorgende-IG, begeleiders gehandicaptenzorg niveau 3/4

Opmerking: voor verzorgende-IG en verpleegkundigen bestaat de mogelijkheid te kiezen voor de cursus stoma verzorgen, stoma irrigeren en darmspoelen met hoogopgaand clysma)

Cursusduur: 3,5 uur (theorie: interactief leergesprek, videomateriaal(1,5 uur) en oefenen in Skillslab met het verzorgen van stoma’s op fantoom, materiaalgebruik en begeleiding van de cliënt met een stoma 2 uur)

 

Niveau en gewenste voorkennis:

Fijn als een ieder praktijkvoorbeelden en ervaringen meeneemt.

 Film: presentatie stoma bekijken Youtube; https://youtu.be/PNd_7O-d_KA?si=IygV55VBVgar9Pp_ (10 minuten)

 

Docent
Deze cursus wordt verzorgd door Docent Ruth Kensmil

 

Studiebelasting
Deze cursus bestrijkt 3,5 uur en wordt gegeven op locatie

 

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale Terborg Zorg certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.