De-escalerend werken

€ 200,00

Leer effectief omgaan met escalaties in zorgsituaties. Ontwikkel waardevolle vaardigheden en strategieën om situaties te de-escaleren en creëer een veilige zorgomgeving.

Data en tijden:

 

Dinsdag 21 mei

09:00 tot 16:00 uur

 

Donderdag 23 mei

09:00 tot 16:00 uur

 

Woensdag 29 mei

09:00 tot 16:00 uur

De-escalerend werken

De-escalerend werken

Deze training biedt waardevolle inzichten en vaardigheden om effectief om te gaan met -dreigende- escalaties in zorgsituaties.

Inhoud van de training:

BOBUNA: 

Een praktisch model voor het benaderen van incidenten.
Effectieve strategieën om met uw eigen spanning om te gaan.
Het ontwikkelen van assertiviteit in uitdagende situaties.
Herkennen van verschillende vormen van agressie en de juiste reactie hierop.
Toepassing van het crisisontwikkelingsmodel voor methodisch handelen in crisissituaties.
Gesprekstechnieken voor conflictcommunicatie in onveilige situaties.
Omgevingsbewust handelen bij oplopende spanning.

Planning: 

De training bestaat uit één dag, verdeeld over twee blokken van elk 3 uur. We streven naar groepen van maximaal 12 deelnemers om individuele aandacht te waarborgen.

Doelstelling: 

Deze training heeft als doel om zorgprofessionals binnen Terborg Zorg uit te rusten met effectieve strategieën en vaardigheden om escalaties in zorgsituaties te de-escaleren en veilig om te gaan met agressie en conflicten. Door middel van praktische modellen, gesprekstechnieken en omgevingsbewust handelen leren deelnemers om snel en doeltreffend te reageren op stressvolle situaties, waardoor de veiligheid van zowel henzelf als de cliënten gewaarborgd blijft. Met als uiteindelijk doel het creëren van een veilige en respectvolle zorgomgeving voor alle betrokkenen.

Doelgroep: 

De training is bedoeld voor alle ZZP’ers werkzaam in de zorg, ongeacht hun ervaringsniveau, die betrokken zijn bij de zorgverlening aan cliënten met complex gedrag.

Niveau en gewenste voorkennis: 

Er is minimaal mbo 3 niveau vereist.

Studiebelasting en accreditatie:

  • Praktijkbijeenkomst: 6 uur (waarvan 3 uur theorie)

Certificaat: 

Na het succesvol afronden van zowel de theorie als de praktijk ontvang je een digitaal certificaat.

Inbegrepen:

  • Praktijkbijeenkomst inclusief gebruik van materialen, koffie, thee en frisdrank.
    Een digitaal certificaat met een geldigheid van 1 jaar.

Lesmateriaal: Deelnemers ontvangen een kladblok en pen voor aantekeningen tijdens de training. Optioneel is e-learning beschikbaar voor een efficiënte kennisoverdracht.

Trainingsruimte: Een ruimte geschikt voor 12 deelnemers waar zowel casuïstiek als presentaties mogelijk zijn.

Trainers: Onze ervaren trainers hebben minimaal 10 jaar ervaring in relevante vakgebieden en werken nog steeds actief binnen de praktijk, wat de trainingen praktisch en relevant maakt.

Acteur: Om de training zo realistisch mogelijk te maken, werken we met professionele trainingsacteurs. Zij demonstreren gedrag en interventies, en bieden deelnemers de kans om te oefenen in een veilige omgeving.