Medicatie veiligheid en toedienen

€ 99,00

Let op verschillende start en eindtijden.

 

19 maart

13:30 tot 17:00 uur

 

28 maart

09:00 tot 12:30 uur

 

4 accreditatiepunten

Meer informatie

Deze training gaat over medicatie veiligheid en toedienen van medicatie. Als zorgverlener in de zorg ben jij verantwoordelijk voor het toedienen en uitreiken van medicatie. Aangezien het medicijn gebruik behoorlijk hoog is, is er bij het toedienen ook een grotere kans op het verkeerd gebruik van medicatie of het optreden van bijwerkingen. Tijdens deze training leer je op een veilige en verantwoordelijke manier om te gaan met medicatie. 

Deze cursus medicatieveiligheid en toedienen van medicatie is bedoeld voor helpenden-plus, verzorgenden/begeleiders in de V&V en VGZ en verpleegkundigen.

 

Inhoud van de cursus

 • Algemene inleiding over medicijn gebruik volgens de bekwaamheidseisen, veiligheidsregels en –voorschriften en wettelijke richtlijnen.
 • Wat mag je wel doen en waar ben je niet toe bevoegd.
 • Uitleg hoe gebruik je het farmaceutisch kompas.
 • Uitleg verschillende medicatiegroepen.
 • Uitleg over toedienen medicijnen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen.

Desgewenst kan de cursus voor het niveau 3, 4 en 5 worden uitgebreid met de module medisch rekenen en duurt een uur.

 

Doelstelling

Doel van deze cursus is het vergroten van je competenties (kennis, vaardigheden en houding) met betrekking tot medicatie gebruik, verstrekking, toediening en medicatieveiligheid.

 

Na deze cursus kun je:

 1. De wet en regelgeving betreft medicatie uitleggen.
 2. Benoemen wat er verstaan wordt onder bevoegd en bekwaam zijn.
 3. De verschillende medicijngroepen uitleggen.
 4. De verschillende toedieningswijze uitleggen; oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen en via de slijmvliezen.
 5. De medicijngroepen en hun werkwijze uitleggen.
 6. Uitleggen: wat medicatieveiligheid inhoudt en de zes veilige principes van medicatieveiligheid benoemen.
 7. Uitleggen wat medicatieregistratie en een medicatiedistributiesysteem is.
 8. Het farmacotherapeutisch kompas op de juiste wijze gebruiken en uitleggen.

 

Je bent bekend gemaakt met controleren van medicijnen en de verschillende toedieningsvormen. Je kunt adequaat handelen bij risicovolle momenten in het medicatieproces.

 

Niveau en gewenste voorkennis

Deelnemers bereiden zichzelf naar eigen inzicht voor op de les. Er is geen specifieke voorkennis benodigd.  Fijn als eenieder praktijkvoorbeelden en ervaringen meeneemt.

 

Docente
Deze cursus wordt verzorgd door Docente Ruth Kensmil

 

Studiebelasting
Deze cursus bestrijkt 4 uur.

 

Toetsing

In deze cursus wordt er geoefend en getoetst aan de hand van casustiek.

 

Certificaat

Deelnemers ontvangen het digitale Terborg Zorg certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
 • De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat

 

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd voor 4 punten bij het kwaliteitsregister V&VN.

 

Inbegrepen bij de training:

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmateriaal
 • Digitaal certificaat